Propozice


LITOVEL MINICUP 2022
3. až 5. června 2022

Obrázek

Rychlé informace:

Termín a místo:3.-5.6.2022, Litovel
Kategorie:mladší miniházená U9 (2013 a ml.) – max. 12 družstev
starší miniházená U11 (2011 a ml.) – max. 12 družstev
Herní systém:každý s každým, 2x 10 minut, dle pravidel ČSH pro miniházenou, počítá se skóre, každý tým odehraje 11 utkání.
Startovné:2000 Kč/družstvo
Rozhodčí:deleguje pořadatel
Rozlosování:online na https://minicup.tatranlitovel.cz
Ceny:věcné ceny pro všechny družstva, medaile a poháry pro první tři v pořadí
věcné ceny pro nejlepšího brankáře, střelce a hráče
Ubytování a strava:ve školních třídách, vlastní karimatky a spací pytle,
cena 100 Kč/osobu/noc
2x snídaně/100 Kč, 2x oběd/125 Kč, večeře/100 Kč
plný pobytový balíček tedy 850 Kč/osoba
Základní kontakty:minicup@tatranlitovel.cz
Turnaj online:https://minicup.tatranlitovel.cz
https://www.facebook.com/litovel.minicup/
Přihlášky:zde


Rozšířené informace:


Pořadatel: TJ Tatran Litovel, z.s. Nám. Přemysla Otakara 770, 784 01 Litovel, IČ: 146 15 371. Za bezpečnost účastníků během turnaje zodpovídají vedoucí družstev. Během turnaje bude k dispozici telefonní seznam organizátorů.

Kategorie a herní systém: Hraje se ve dvou kategoriích – mladší miniházená U9 (ročníky 2013 a mladší) a starší miniházená U11 (ročníky 2011 a mladší), holky i kluci dohromady. Každá kategorie hraje samostatný turnaj, utkání s hracím časem 2x 10 minut. Přesný hrací systém bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev. Hraje se dle pravidel ČSH pro miniházenou 4+1 s počítáním skóre. Osobní obrana je povolena, není povinná. V případě nepříznivého počasí mohou být některá utkání hrána ve zkráceném čase, tzv. „mokrou“ variantu vyhlašuje a odvolává ředitelství turnaje v případě deště nebo výrazně kluzkého venkovního hřiště. Utkání tak budou hrána v hale v hrací době 1x12 minut. Po odvolání „mokré“ varianty se opět hraje podle běžného rozpisu.

Účastníci: Účastní se družstva, jimž byla pořadatelem potvrzena přihláška a uhradili startovné – 2000 Kč za jedno družstvo. Přihlášením do turnaje dává účastnící se družstvo souhlas se zpracováním kontaktních údajů pro potřeby organizace turnaje a také dává souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, ročník narozené, fotografie, video) hráčů a trenérů pro potřeby statistik a propagace turnaje.

Hřiště, šatny: Mladší miniházená hraje svůj ve sportovní hale ZŠ Vítězná Litovel, povrch - palubovka, 2 hřiště. Starší miniházená hraje svůj turnaj na venkovním hřišti na Sokolovně v Litovli, umělý povrch, 2 hřiště. Ubytovaná družstva využijí jako šatny svoje ubytovací třídy. Šatny v hale a u venkovního hřiště budou primárně k dispozici pro neubytovaná družstva. Zbylé šatny nebudou uzamčeny a budou v režimu převlékáren.

Rozhodčí: Rozhodčí deleguje pořadatel turnaje. Všichni rozhodčí jsou starší 15 let a pořadatel garantuje jejich způsobilost pro řízení utkání miniházené. Každé utkání řídí jeden rozhodčí. Rozhodčí na jednotlivá utkání deleguje hlavní rozhodčí pořadatele.


Zápisy o utkání: Družstva jsou povinna před turnajem zadat soupisku hráčů včetně čísel dresů do elektronického systému turnaje pomocí zaslaného odkazu. Zápisy probíhají primárně elektronicky a online pomocí tabletů. V případě technických problémů potom papírově. Rozhodující o výsledku je však vždy počítadlo skóre u hřiště. Vedoucí obou družstev a rozhodčí potvrdí svými podpisy souhlas s výsledkem utkání (celkové a poločasové skóre) na listinu u stolku časoměřičů. Veškeré spory (které doufáme, že nebudou) rozhoduje ředitelství turnaje.  

Rozlosování: Hrací termíny a místa všech jednotlivých utkání budou zveřejněna na webu turnaje cca 10 dní předem. Na místě bude k dispozici tištěné rozlosování v propozicích a na nástěnkách. V případě nepříznivého počasí platí tzv. "mokrá" varianta: Ta je vyhlašována a ukončována ředitelství turnaje na konkrétní časové období. Během této doby se hrají všechny utkání v hale a v čase 1x 12 minut. Rozlosování kategorie ml. miniházené platí beze změny. Rozlosování st. miniházené platí jen s tím rozdílem, že začátky utkání jsou o posunuta 15 minut dopředu.  

Ceny: Všechny družstva obdrží věcné ceny. První tři družstva v obou kategoriích obdrží také poháry a medaile. Vyhlášeni boudou také nejlepší střelec, brankář a hráč v každé kategorii. I oni obdrží věcné ceny.

Ubytování: Je zajištěno ve třídách ZŠ Vítězná Litovel. Cena 100 Kč/osobu/den. S sebou vlastní karimatky a spací pytle. Třídy budou přístupné v pátek od 11.00 hod. Při převzetí třídy bude vybírána kauce 2 000,- Kč. Ta bude použita na pokrytí případných nákladů spojených s poškozením vybavení třídy, školy nebo jiného majetku. Po bezproblémovém předání třídy zpět pořadateli bude kauce vrácena. Za vlastní věci účastníků ve třídách neručí pořadatel. WC v prostoru školy, koupelny v šatnách haly (4x 5 sprch + umyvadla).

Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou zajištěny pro účastníky ve školní jídelně ul. Studentů, Litovel (POZOR, letos změna – mimo areál ZŠ Vítězná, ale v sousedství venkovního hřiště). Začíná se večeří v pátek a končí obědem v neděli. Jídelníček bude dostupný na místě. Je možné předem nahlásit bezlepkovou dietu. Cena za 2 snídaně, 2 obědy a 2 večeře je 650 Kč/osoba.

Zdravotnické zabezpečení: Po celou dobu turnaje bude přítomen zdravotník, který ošetří drobná poranění a poskytne případnou první pomoc. Odpovědný vedoucí týmu, popř. trenér musí informovat pořadatele o závažnějším zranění svého hráče. Každý účastník je povinen mít u sebe kartičku pojištěnce.

Turnajová trička: Pořadatel nabízí účastníkům ke koupi trička turnaje. Cena trička je jednotně 300 Kč. Letos budou trička k dispozici jen během turnaje.

Předběžný program turnaje:
Pátek 3.6.2022:
13:00-18:30utkání turnaje (11 bloků)
19:00doprovodný program (exhibiční utkání, soutěže, …)
20:30dětské kino
posezení pro trenéry
Sobota 4.6.2022:
10:00-17:30utkání turnaje (14 bloků)
18:00doprovodný program (soutěže o ceny, …)
20:30dětská diskotéka
posezení pro trenéry
Neděle 5.6.2022:
10:00-14:00utkání turnaje (8 bloků)
14:30zakončení turnaje a vyhlášení výsledků


Těšíme se na viděnou v Litovli!

Za pořadatele z Litovel MINICUP týmu

Jakub Schmalz
Zdeněk Kuchař
Radovan Šimek

Facebook