PropoziceLITOVEL MINICUP 2023
2. až 4. června 2023

Obrázek

Rychlé informace:

Termín a místo:2.-4.6.2023, Litovel
ZŠ Vítězná Litovel, Gymnázium Jana Opletala, Školní jídelna ul. Studentů, sportovní hala ZŠ Vítězná, hřiště na Sokolovně, hřiště ZŠ Jungmannova
Kategorie:mladší miniházená U9 (2014 a ml.) – 16 družstev
starší miniházená U11 (2012 a ml.) – 16 družstev
Herní systém:každá kategorie hraje samostatný turnaj.
Nejprve základní skupiny po 8 týmech (7 utkání)
Poté play-off A a play-off B až do konečného umístění (4 zápasy)
Pravidla:Hraje se dle pravidel ČSH pro miniházenou, počítá se skóre, povinná osobní obrana. Všechna utkání 2x 10 minut.
Startovné:2500 Kč/družstvo
Rozhodčí:deleguje pořadatel s Komisí rozhodčích Olomouckého krajského svazu házené.
Rozlosování:online na https://minicup.tatranlitovel.cz
Ceny:věcné ceny pro všechny družstva, medaile a poháry pro první tři v pořadí, věcné ceny pro nejlepšího brankáře, střelce a hráče
Ubytování a strava:ubytování ve školních třídách, vlastní karimatky a spací pytle. Strava ve školní jídelně.
Plný pobytový balíček (2x ubytování, 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře):  1100 Kč/osoba
Pouze obědy (2x oběd): 280 Kč/osoba
Doprovodný program:skákací hrad, setkání s házenkářskými hvězdami, exhibiční utkání, diskotéka, hasiči s pěnou, malování na obličej, tvořivé dílničky, raut pro trenéry a ... překvapení.
Základní kontakty:minicup@tatranlitovel.cz
Turnaj online:https://minicup.tatranlitovel.cz
https://www.facebook.com/litovel.minicup/


Kontakty během turnaje:

Sekretariát turnaje - platby, vyučování, protesty, reklamace výsledkůRadovan Šimek+420 728 581 971
Ubytování, stravování v jídelněMartin Zifčák+420 603 934 479
RozhodčíMartin Hlavinka+420 721 718 724
Zdravotnická záchranná služba155
Policie158
Hasiči150


Rozšířené informace:


Pořadatel: TJ Tatran Litovel, z.s. Nám. Přemysla Otakara 770, 784 01 Litovel, IČ: 146 15 371. Za bezpečnost účastníků během turnaje zodpovídají vedoucí družstev. Během turnaje bude k dispozici telefonní seznam organizátorů.

Kategorie a herní systém:
• Hraje se ve dvou kategoriích – mladší miniházená U9 (ročníky 2014 a mladší) a starší miniházená U11 (ročníky 2012 a mladší), holky i kluci dohromady. Každá kategorie hraje samostatný turnaj, utkání s hracím časem 2x 10 minut. Nejprve se ve dvou skupinách po 8 týmech každý s každým.
• Hraje se dle pravidel ČSH pro miniházenou 4+1 s počítáním skóre. Navíc je povinná osobní obrana po celou dobu utkání. V případě, že rozhodčí usoudí, že družstvo nehraje osobní obranu, upozorní trenéra (ústně), aby družstvo mohlo změnit projev obranné činnosti. Pokud ani tak družstvo nezmění projev obrany na osobní, rozhodčí může nařídit trestný hod.
Projevy osobní obrany:
     o Hráči po zisku míče soupeřem zůstávají v blízkosti hráčů soupeře
     o Hráči při obranné činnosti projevují snahu získat míč (vypíchnutí apod.)
     o Hráči při obranné činnosti se snaží zabránit pohybu soupeře s míčem i bez míče směrem na branku i za hranicí cca 2 m od vlastního brankoviště
Projevy nedodržení osobní obrany:
    o Hráči se po ztrátě míče, resp. vlastním gólu vracejí na vlastní polovinu a zaujímají pozice kolem vlastního brankoviště
    o Hráči se při obranné činnosti nesnaží získat míč, pouze svými pažemi blokují střely, nechávají soupeře volně si přihrávat
    o Hráči při obranné činnosti „zavírají“ prostory jen do cca 2 m od brankoviště a jen tamtéž brání soupeře kontaktem paží a těla.
Za nedodržení osobní obrany nebude rozhodčími považováno, pokud je bránící družstvo po delší dobu útočícím družstvem „zatlačeno“ do prostoru kolem vlastního brankoviště, ale přesto obránci aktivně obsazují útočníky s míčem i bez míče.

Účastníci: Účastní se družstva, jimž byla pořadatelem potvrzena přihláška a uhradili startovné – 2500 Kč za jedno družstvo. Přihlášením do turnaje dává účastnící se družstvo souhlas se zpracováním kontaktních údajů pro potřeby organizace turnaje a také dává souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, ročník narozené, fotografie, video) hráčů a trenérů pro potřeby statistik a propagace turnaje.

Prezentace: Prezentace při příjezdu bude probíhat v pátek 2.6.2023 v hale ZŠ Vítězná od 11:30 do 14:00 hod. Obdržíte propozice, aktuální informace a změny, stravovací kartu, předáme vám třídu na ubytování a vybereme kauci.  Vyúčtování plateb bude probíhat průběžné v pátek v turnajové kanceláři u hřiště na Sokolovně.  

Hřiště, šatny:
• Hala ZŠ Vítězná – palubovka
• Hřiště na Sokolovně – umělý povrch Conipur
• Hřiště ZŠ Jungmannova – umělý povrch
Základní skupiny mladší miniházené se hrají na hřišti ZŠ Jungmannova a v hale ZŠ Vítězná. Základní skupiny starší miniházené se hrají na hřišti na Sokolovně a hale ZŠ Vítězná. Čtvrtfinále se hrají v hale a na Sokolovně. Play-off A (vítězové čtvrtfinále) se hraje na Sokolovně. Play-off B (poražení ve čtvrtfinále) se hraje v hale.
Šatny v hale i u hřiště na Sokolovně budou používány v režimu převlékáren bez uzamykání. Odkládání věcí na vlastní zodpovědnost. Pouze týmy bez ubytování budou mít k dispozici uzamykatelnou šatnu jen pro sebe. U hřiště ZŠ Jungmannova bude možné využít pro odložení věcí altán.

Rozlosování: Hrací termíny a místa všech jednotlivých utkání jsou zveřejněna na https://minicup.tatranlitovel.cz v sekci Starší miniházená a Mladší miniházená. Na místě bude k dispozici tištěné rozlosování na nástěnkách.
V případě nepříznivého počasí platí tzv. "mokrá" varianta: Ta je vyhlašována a ukončována sekretariátem turnaje na konkrétní časové období.
V pátek a v sobotu ředitelství turnaje bude rozhodovat o přerušení turnaje v případě deště nebo nebezpečného mokrého povrchu hřišť.
• Po odeznění nepříznivých podmínek bude program na venkovních hřištích rozhodnutím ředitelství turnaje pokračovat
• Po znovuzahájení po přerušení zůstává pořadí utkání stejné, ale posouvají se časy. Hraje se až do 19:30, potom v sobotu a v neděli od 8:30. V případě, že by některé družstvo mělo hrát zároveň hale a zároveň v posunutém termínu venku, přednost má utkání v hale. O termínu druhého utkání rozhodně ředitelství turnaje.
V neděli se v případě deště nebo nebezpečného mokrého povrchu hřišť budou hrát utkání v hale v čase 1x12 minut. Utkání naplánovaná do haly budou hrána na hřišti Hala I. za sebou, utkání naplánovaná na Sokolovnu budou hrána na hřišti Hala II. Za sebou. Bude opět zachováno hlavně pořadí utkání.

Rozhodčí: Rozhodčí deleguje pořadatel turnaje. Všichni rozhodčí jsou starší 15 let a pořadatel garantuje jejich způsobilost pro řízení utkání miniházené. Každé utkání řídí jeden rozhodčí. Rozhodčí na jednotlivá utkání deleguje hlavní rozhodčí pořadatele.

Zápisy o utkání: Družstva jsou povinna před turnajem zadat soupisku hráčů včetně čísel dresů do elektronického systému turnaje. Zápisy probíhají primárně elektronicky a online pomocí tabletů. V případě technických problémů potom papírově s doplněním do elektronického systému později. Rozhodující o výsledku je však vždy počítadlo skóre u hřiště. Vedoucí obou družstev a rozhodčí potvrdí svými podpisy souhlas s výsledkem utkání (celkové a poločasové skóre) na listinu u stolku časoměřičů. Veškeré spory (které doufáme, že nebudou) rozhoduje ředitelství turnaje.  

Ceny: Všechny družstva obdrží věcné ceny. První tři družstva v obou kategoriích obdrží také poháry a medaile. Vyhlášeni budou také nejlepší střelec, brankář a hráč v každé kategorii. I oni obdrží věcné ceny.

Ubytování: Je zajištěno ve třídách ZŠ Vítězná Litovel a Gymnázia Jana Opletala Litovel. Cena 150 Kč/osobu/den. S sebou vlastní karimatky a spací pytle. Třídy na ZŠ Vítězná budou přístupné v pátek od 11.00 hod, na Gymnáziu v pátek od 14:00. Při převzetí třídy bude vybírána kauce 2 000,- Kč. Ta bude použita na pokrytí případných nákladů spojených s poškozením vybavení třídy, školy nebo jiného majetku. Po bezproblémovém předání třídy zpět pořadateli bude kauce vrácena. Za vlastní věci účastníků ve třídách neručí pořadatel. WC v prostoru škol, koupelny v šatnách haly (4x 5 sprch + umyvadla), hřiště na Sokolovně a u tělocvičny v Gymnáziu.

Stravování: Snídaně, obědy i večeře jsou zajištěny pro účastníky ve školní jídelně ul. Studentů, Litovel (POZOR, mimo areál ZŠ Vítězná, ale v sousedství hřiště na Sokolovně). Začíná se večeří v pátek a končí obědem v neděli. Jídelníček bude dostupný na místě. Je možné předem nahlásit bezlepkovou dietu. Cena za 2 snídaně, 2 obědy a 2 večeře je 800 Kč/osoba. Výdej jídel bude v těchto časech:
• Snídaně: 7:30 – 10:00
• Obědy: 10:45 – 13:30
• Večeře: 16:30 – 19:00


Zdravotnické zabezpečení: Po celou dobu turnaje bude přítomen na každém hřišti zdravotník, který ošetří drobná poranění a poskytne případnou první pomoc. Odpovědný vedoucí týmu, popř. trenér musí informovat pořadatele o závažnějším zranění svého hráče. Každý účastník je povinen mít u sebe (u zodpovědného vedoucího) kartičku pojištěnce.

Turnajová trička: Pořadatel nabízí účastníkům ke koupi trička turnaje v našem fanshopu. Cena trička je jednotně 250 Kč. Trička budou k prodeji i během turnaje.

Rámcový program turnaje:
Pátek 2.6.2022:
13:00-17:00utkání turnaje (8 bloků)
17:30zahájení, exhibice, hasičská technika a pěna
20:00posezení pro trenéry
21:45ohňostroj (Sokolovna)

Sobota 3.6.2022:
9:30-17:00utkání turnaje (13 bloků)
18:00tvořivé odpoledne, soutěže
20:00dětská diskotéka se soutěžemi
20:00posezení pro trenéry

Neděle 4.6.2022:
10:00-14:00utkání turnaje (8 bloků)
14:30zakončení turnaje a vyhlášení výsledků

Mapa: https://mapy.cz/s/palulelura
Obrázek
1) Hala ZŠ Vítězná, 2) Hřiště na Sokolovně, 3) Hřiště ZŠ Vítězná, 4) ZŠ Vítězná – ubytování, 5) Gymnázium Jana Opletala - ubytování, 6) Jídelna ul. Studentů 91 – stravování, 7) Parking 1, 8) Parking 2, 9) Parking 3 + BUS  

Těšíme se na viděnou v Litovli!

Za pořadatele z Litovel MINICUP týmu
Zdeněk Kuchař
ředitel turnaje

Facebook

Partneři: